Webseite im Umbau

Zespół

Wojciech Dybka

Rechtsanwalt

  • Rechtsanwalt
  • • Mitglied der Rechtsanwaltskammer in Krakau
  • • Absolvent der Fakultät für Recht und Verwaltung der Jagiellonen-Universität in Krakau

Rechtsgebiete:

• Wirtschaftsrecht
• Zivilrecht
• Verbraucher- und E-Commerce-Recht
• Rechte an geistigem Eigentum

 

Tägliche Berufspraxis:

• Beratung im Handelsrecht
• Vorbereitung und Bewertung von Verträgen und vertraglichen Mustern für Verbraucher im nationalen und internationalen Handel für:

◦ Verträge über die Erstellung von Werken (einschließlich Computerprogrammen) und die Übertragung oder Lizenzierung von Urheberrechten
◦ Verträge über die Erstellung, Implementierung und Wartung von IT-Systemen
◦ Vertragsvorlagen und Vorschriften in Branchen wie u.a. E-Commerce, nicht-öffentliche Bildung, Immobilien
◦ Vorschriften für die Bereitstellung elektronischer Dienste
◦ Investitionsverträge
◦ Vertriebsverträge
◦ Verträge und Satzungen von Handelsgesellschaften
◦ Bauverträge

• Vertretung von Mandanten in Zivil- (einschließlich Handels-), Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren
• Rechtsgutachten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, des Zivilrechts, des Wirtschaftsrechts und des Internationalen Privatrechts
• Dokumente im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten und Umsetzung der DSGVO

Auszeichnungen:

• 2. Platz im Wettbewerb des Präsidenten des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz für die beste Masterarbeit im Bereich Verbraucherschutz – für die Arbeit mit dem Titel: Verbraucherrecht vor Gericht
• Abschluss mit Auszeichnung an der Fakultät für Recht und Verwaltung der Jagiellonen – Universität in Krakau

  • • Auszeichnung für die Arbeit: Tätigkeiten, die die Verjährungsfrist der Erbdienstbarkeit und der Grunddienstbarkeit unterbrechen, mit dem Inhalt, der der Dienstbarkeit entspricht. Analyse ausgewählter Rechtsprechung des Obersten Gerichts – im Wettbewerb zur Konferenz: Transmission Entrepreneurs – Law and Infrastructure – University of Silesia in Katowice, 04.09.2015

Veröffentlichungen

Konsumenckie prawo do sądu, Warszawa 2018

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 3/2019, s. 5-36

Trademark trolling jako przykład zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2018/T.23, s. 13-29

Interwencje legislacyjne w Polsce i na Węgrzech jako polityczna reakcja na kryzys frankowy, [w:] Między prawem a polityką, Warszawa 2019, s. 451-476

Choroba psychiczna jako przeszkoda małżeńska – dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność czy ograniczenie uzasadnione potrzebą ochrony instytucji małżeństwa i rodziny?, [w:] B. Kmieciak, K. Stępniak (red.), Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Warszawa 2018, s. 130-150

Referent auf nationalen wissenschaftlichen Konferenzen

Konferencja: Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 09.04.2015 roku – referat: Czynności powodujące przerwanie biegu terminu zasiedzenia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Analiza wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego – nagrodzony w konkursie towarzyszącym Konferencji

Konferencja: Majątek osobisty małżonków – kontrowersje wokół art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 26.11.2015 roku – referat: Przynależność udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych w przypadku ich objęcia lub nabycia przez jednego z małżonków

Konferencja: Wyzwania systemowe prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej w perspektywie najnowszych nowelizacji – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 09.01.2016 roku – referat: Implementacja Dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej